Sta in je kracht
Header

Home

Gezondheidsmanagement en Participatie

Tussen participatie en gezondheid bestaat een wederkerige relatie. Mensen die gezond zijn participeren makkelijker in maatschappelijk verband, dan mensen die beperkingen in hun gezondheid ervaren. Maar mensen die participeren en mee doen in de maatschappij voelen zich gezonder en gelukkiger dan mensen die niet (kunnen) participeren.

Geke Bouwman Gezondheidsmanagement coacht mensen om gezond te participeren middels:
Coaching
Re-integratie traject (eerste en tweede spoor)
Outplacement traject
Workshops